28 начина да намерите спокойствието и тишината, нужни ви, за да успявате

Как да останете спокоен докато светът се върти около вас? Как да ​​действате без ярост? Да чувате само това, което трябва да чувате? Да останете във вътрешен и външен мир със себе…

26 минути

От това ли се страхувах?

Още с първите му текстове човек осъзнава с каква безпогрешна прозорливост този мъдър човек, живял преди стотици години, разкрива смисъла на различни аспекти от живота. Всеки мъж има какво да научи от Сенека…

7 минути

Как да се усъвършенстваме с помощта на стоицизма – 5 урока от Катон

Тази статия съдържа пет практически урока за репутацията, авторитета, страха, дисциплината и наследството. В нея са обобщени най-важните убеждения и стратегии, които...…

11 минути